Languages

產品簡介

環球手套廠是著重高品質手套、竭力滿足客戶需求、且值得信賴的橡膠手套製造工廠。

產品種類如下 :                               

  • 天然橡膠有粉檢診手套                          
  • 天然橡膠無粉檢診手套                          
  • 丁腈檢診手套 ( NBR檢診手套 )

若對產品欲進一步瞭解,誠摯歡迎與我們聯繫!

Email: [email protected].